11/12/2018

+ Tài liệu hướng dẫn HĐND cấp xã lấy phiếu tín nhiệm đối với kỳ họp thường lệ cuối năm 2018   Tải về

+ Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14, Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021   Tải về 

+ Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB  Tải về

 


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  A Vô Tô Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại:  
  Email: