19/10/2018
STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
         
         
05 Kế hoạch giám sát việc thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính đối với các xã Tà Pơ, Zuôih, la Ê, Chơ Chun, la Dê, Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi trong quý II, III năm 2017

Tải văn bản

05/KH-HĐND.PC 21/4/2017 Tải v

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com