01/10/2018
STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
1 Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
123/UBND-TH
10/7/2018
2 Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
215/BC-UBND
18/12/2017
3 Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
120/BC-UBND
24/7/2017

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com