01/10/2018
STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
1 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
38/BC-HĐND
24/5/2018
2 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/BC-HĐND
28/6/2017
3 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
08/BC-HĐND
30/11/2016

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  A Vô Tô Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại:  
  Email: