01/10/2018
STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
 19 Thông báo kết luận của Đ/c Chờ Rum Nhiên Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp Thường trực HĐND huyện Thường kỳ tháng 9/2019 45/TB-HĐND 27/9/2019 Tải về
 18 Thông báo Kết quả họp liên tịch giữa thường trực HĐND-UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 41/TB-HĐND 26/6/2019 Tải về
 17 Thông báo kết luận của Đ/c Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2019 của TT HĐND huyện 40/TB-HĐND 05/4/2019 Tải về
 16 Thông báo Kết luận của Đ/c Chơ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2019 của Thường trực HĐND huyện 39/TB-HĐND 13/3/2019 Tải về
 15 Thông báo Kết quả họp liên tịch giữa Thường trực HĐND-UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 36/TB-HĐND 27/11/2018 Tải về
 14 Thông báo Kết luận của Đ/c Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2018 của Thường trực HĐND huyện 35/TB-HĐND 20/11/2018 Tải về
 13 Thông báo Kết luận của Đ/c Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND huyện về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam 34/TB-HĐND 13/11/2018 Tải về
 12 Thông báo Kết luận của Đ/c Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện tại hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn 33/TB-HĐND 31/10/2018 Tải về
11 Thông báo Kết luận của Đ/c Zơ Râm Thị Hai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2018 của Thường trực HĐND huyện
32/TB-HĐND
17/8/2018
 10 Thông báo kết quả họp liên tịch giữa TT HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 06, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  30/TB-HĐND  29/6/2018  Tải về
09 Thông báo Kết luận của Đ/c Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2018 của Thường trực HĐND huyện
29/TB-HĐND
06/6/2018
08 Thông báo Kết luận của Đ/c Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ HĐND huyện tháng 4/2018 của Thường trực HĐND huyện 27/TB-HĐND 26/4/2019 Tải về
07 Thông báo Kết luận của Đ/c Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện Nam Giang tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2018 của thường trực HĐND huyện 21/TB-HĐND 19/3/2018 Tải về
06 Thông báo kết luận của Đ/c Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện Nam Giang tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2018 TT HĐND huyện 20/TB-HĐND 12/01/2018 Tải về
05 Thông báo Kết luận của đồng chí Chờ Rum Nhiên - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện ngày 16/10/2017
15/TB-HĐND
18/10/2017
04 Thông báo kết quả họp liên tịch giữa TT HĐND, UBND và Ban TT UBMTTQVN huyện về chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 13/TB-HĐND 31/5/2017 Tải về
03 Thông báo Kết luận của đồng chí Chờ Rum Nhiên - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện ngày 08/5/2017
12/TB-HĐND
18/5/2017
02 Thông báo Kết luận tại hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với HĐND các xã , thị trấn 11/TB-HĐND 11/4/2017 Tải về
 01 Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 10/TB-HĐND 28/02/2017 Tải về

 


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com