01/10/2018
STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
1 Kết luận của Đ/c Zơ Râm Thị Hai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐN huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2018 của Thường trực HĐND huyện
32/TB-HĐND
17/8/2018
2 Kết luận của Đ/c Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2018 của Thường trực HĐND huyện
29/TB-HĐND
06/6/2018
3 Kết luận của đồng chí Chờ Rum Nhiên - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện ngày 16/10/2017
15/TB-HĐND
18/10/2017
4 Kết luận của đồng chí Chờ Rum Nhiên - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện ngày 08/5/2017
12/TB-HĐND
18/5/2017

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  A Vô Tô Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại:  
  Email: