30/09/2018

Dự kiến Chương trình kỳ họp

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
1 Chương trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021     Tải về

 

Tài liệu HĐND và các Ban huyện 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
1 Các Báo cáo của HĐND huyện và các Ban HĐND huyện     Tải về

 

Tài liệu UBND huyện

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
1 Các báo cáo của UBND huyện     Tải về
2 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 127/BC-UBND 01/7/2019 Tải về

 

Tài liệu của các cơ quan khác 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
1 Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện 06 tháng đầu năm 2019 25/BC.TA 08/7/2019 Tải về
2 Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 06 tháng đầu năm 2019 155/BC-VKS 17/6/2019 Tải về
3 Thông báo của UBMTTQVN huyện về Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 42/TB-BTT-MTTQ-BTT 10/7/2019 Tải về

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com