30/09/2018

Dự kiến Chương trình kỳ họp

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm

 

Tài liệu HĐND huyện 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm

 

Tài liệu các Ban HĐND huyện 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm

 

Tài liệu UBND huyện

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm

 

Tài liệu của các cơ quan khác 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com