11/11/2019

 Sáng ngày 06/11/2019, LĐLĐ huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ với Bưu điện huyện Nam Giang về thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Dự buổi ký kết có Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo LĐLĐ và Bưu điện huyện Nam Giang.


Hình ảnh buổi ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên


   Tại hội nghị, hai bên thống nhất, ký kết thỏa thuận hợp tác gồm các nội dung: Bưu điện huyện Nam Giang cam kết giảm giá cho đoàn viên công đoàn khi mua các sản phẩm, dịch vụ; đồng hành phối hợp với LĐLĐ huyện trong việc tổ chức các chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; LĐLĐ huyện ban hành văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) tuyên truyền về chương trình hợp tác; tạo điều kiện cho Bưu điện huyện Nam Giang tiếp cận các CĐCS quảng bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến với đoàn viên công đoàn và người lao động…

   Việc ký kết thỏa thuận là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các đơn vị ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn, mang lại nhiều lợi ích cho ĐVCĐ, người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội. Chương trình còn giúp các đối tác tham gia có cơ hội mở rộng thị trường, tăng doanh thu bán hàng, nâng cao uy tín đối với thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của mình trên thị trường.

 Thanh Nga

 

 

 
Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.792.272 
Email: hdndnamgiang@gmail.com