Đảng bộ huyện Nam Giang khát vọng vươn lên

Ngày 28 tháng 6 năm 1949, Đảng bộ huyện Bến Giằngnay là Đảng bộ huyện Nam Giang chính thức được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử vẻ vang, có ý nghĩa quan trọng trong việc lãnh đạo và phát triển mạnh mẽ các phong trào cách mạng ở địa phương. Trải qua chặng đường 73 năm xây dựng và trưởng thành, Ðảng bộ huyện không ngừng được củng cố, tôi luyện, trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng, là nhân tố quyết định thắng lợi trên mọi lĩnh vực công tác ở địa phương; từng bước lãnh đạo quân, dân  huyện nhà hiện thực hóa khát vọng xây dựng Nam Giang ngày càng phát triển.

 Sáng ngày 20.12, HĐND huyện Nam Giang đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 
Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.792.272 
Email: hdndnamgiang@gmail.com