11/07/2022

Trưởng thành trong gian khó

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, với khát vọng tự do và độc lập, Đảng bộ huyện đã nổ lực vượt bậc lãnh đạo vận động giác ngộ quần chúng Nhân dân đoàn kết, kiên cường kháng chiến, đồng lòng, hợp lực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Những ngày đầu thành lập, với muôn vàn khó khăn phải đối mặt; Cùng với công tác vận động kháng chiến, giáo dục truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc sâu sắc, Đảng bộ huyện đã dày công, kiên trì lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nội bộ, những vấn đề bức xúc nhất trong nhân dân như nạn kỳ thị dân tộc, tập tục “giặc mùa”, “đầu tôi”, khôi phục lòng tin giữa các dân tộc anh em, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phòng, chống đói, cứu đau; xây dựng lực lượng vũ trang và bán vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng miền núi, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của quê hương, dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã đóng góp hàng vạn ngày công để làm đường, làm hệ thống kho tàng, vận chuyển lương thực, vật tư, tải thương và bảo vệ hành lang an toàn phục vụ chi viện cho chiến trường; cố gắng hết sức mình tăng gia sản xuất, đóng góp nhiều công sức, vật lực cho kháng chiến, giúp đỡ cán bộ, bộ đội, bảo vệ được căn cứ địa vững chắc, tạo được một vùng giải phóng quan trọng, bảo vệ các binh trạm hành lang Bến Giằng, Ôccrung, Pa Tôih và Đhơngôh... góp phần cùng với quân, dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ huyện đã sáng tạo ra những phương thức lãnh đạo, chiến đấu phù hợp để chống địch, kiên trì thực hiện phương châm: vừa đánh địch, vừa xây dựng thực lực, vừa chiến đấu; kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đã lãnh đạo nhân dân dũng cảm đương đầu, chiến đấu, chiến thắng các âm mưu chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ và tay sai...Với nhiều trận đấu, chiến thắng ghi vào sử sách như: trận đánh địch ở dốc Gợp, đánh hạ đồn Gơ- Lâu, bao vây đồn Atép, đồn A roó, đồn Đắc – Ploong; tiêu biểu là trận đánh đồn Bốt Xít ngày 23/10/1960, tiêu diệt đồn địch đầu tiên trên đất Nam Giang đã gây tiếng vang lớn, góp phần vào thắng lợi chung của phong trào đồng khởi ở Miền núi; làm hậu phương vững chắc, cùng với Nhân dân toàn tỉnh làm nên chiến thắng Thượng Đức (năm 1974), làm bàn đạp tấn công giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975) và tiến tới đợt tổng tiến công nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào ngày 30/4/1975.

Khát vọng đổi mới vươn lên

 Trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, với ý chí, khát vọng vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng quê hương giàu mạnh, từ kinh nghiệm và thực tiễn cách mạng địa phương, Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách, nhiệm vụ phù hợp, sát đúng để lãnh đạo Nhân dân các dân tộc đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục hậu quả chiến tranh, lao động sáng tạo, ra sức tăng gia sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn huyện. Đặc biệt trong những năm gần đây, bằng việc mạnh dạn xác định và tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, về đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ... các mặt công tác của huyện đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo.

Ông La Lim Hậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Giang cho biết, những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Trung ương và tỉnh diện mạo mảnh đất Nam Giang anh hùng đang đổi thay từng ngày. Nhận thấy rõ nét nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, với 100% số xã có đường giao thông đi đến trung tâm và có điện lưới Quốc gia phục vụ sản xuất và sinh hoạt; 80% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; cơ bản phủ mạng điện thoại, sóng phát thanh truyền hình; nhiều công trình được đầu tư như Khu trung tâm hành chính huyện gắn với sự phát triển mở rộng của đô thị Thạnh Mỹ; các thủy điện bậc thang trên dòng sông Bung, nhà máy xi măng Xuân Thành v.v... Nhiều mô hình sản xuất nông – lâm nghiệp hiệu quả (cây ăn trái, dược liệu...) đã và đang được tập trung đầu tư; hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dự báo sẽ có nhiều khởi sắc, với hơn 20 dự án đã và đang được đề xuất thu hút đầu tư vào huyện, nhất là đầu tư cụm công nghiệp thôn Hoa, thị trấn Thành Mỹ. Các lĩnh vực xã hội (văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường,…) được quan tâm thực hiện tốt; chất lượng giáo dục được nâng lên, với 14/24 trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều năm liền huyện Nam Giang luôn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học, bậc học. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; khối đoàn kết toàn dân được củng cố; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường,… Riêng trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thu nội địa ngân sách địa phương thực hiện đạt 502 tỷ đồng, vượt 175,4% kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt hơn 280 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2020; tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện đạt 4,46%... Ông Hậu cho biết.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, bằng niềm tin và khát vọng, đã xác định mục tiêu và hướng đi phù hợp để đưa đời sống Nhân dân ngày càng phát triển. Để chuyển hóa mục tiêu đó thành hiện thực, một trong những tiềm lực cần gia tăng là phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết các dân tộc và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương của Nhân dân các dân tộc huyện Nam Giang. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền, từ huyện đến cơ sở trước hết quan tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; nhất là, không ngừng phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, thực sự gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, tận tụy, gần dân, sát cơ sở, thực sự là người định hướng, dẫn dắt sự phát triển của địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, tư tưởng và hành động, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ lợi ích Nhân dân, lợi ích tập thể. Quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, chú trọng giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là các xã vùng cao biên giới. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Quan tâm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống và định hướng nghề nghiệp.

Qua 73 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, sự lãnh đạo của Đảng bộ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của các phong trào cách mạng ở địa phương. Đặc biệt là sự vận dụng đúng đắn, linh hoạt và sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương, đề ra những nhiệm vụ, biện pháp và cách làm thích hợp, sát đúng để lãnh đạo các phong trào cách mạng huyện nhà đạt nhiều kết quả.

Bước vào thời kỳ mới -xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân huyện nhà càng phải tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết nhất trí,  xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự là hạt nhân lãnh đạo đưa huyện nggày càng phát triển đi lên.

Văn Thủy

 

 

 
Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.792.272 
Email: hdndnamgiang@gmail.com