22/01/2021

Chiều ngày 7 tháng 1; Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

 

Năm 2020, Huyện đã tập trung thực hiện công tác nhân sự phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp; thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ trước và sau Đại hội từ huyện đến cơ sở; hoàn thành quy trình bổ sung, kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021); rà soát quy hoạch cán bộ để xây dựng đề án chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu HĐND ở cấp huyện và cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trao giấy khen cho các Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm. Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định đổi tên 03 TCCS Đảng; thành lập 02 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, nâng tổng số các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy lên 56 chi, đảng bộ (15 đảng bộ, 41 chi bộ); trong năm đã chuẩn y kết nạp mới 77 đảng viên, đạt 110% so với chỉ tiêu Nghị quyết, chuyển đảng viên chính thức cho 129 đồng chí đủ điều kiện. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng TCCS đảng năm 2020, toàn Đảng bộ huyện có 49/56 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 20,4%; 07 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ và không có TCCS Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2021, huyện phấn đấu kết nạp 70 đảng viên trở lên, 100% cấp ủy viên các cấp đi dự sinh hoạt chi bộ theo quy định, Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 90% trở lên, phấn đấu không có tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên tham gia học Nghị quyết từ 95% trở lên, 100% đảng viên có đăng ký nêu gương và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của BCT chuyên đề năm 2021.

Văn Thủy

 

 

 
Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.792.272 
Email: hdndnamgiang@gmail.com