01/10/2018
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Chức vụ hiện nay 
Nơi ứng cử 
Số di động 
1 Brao Ngưu  01/01/1979 Chủ tịch  UBND xã  La Dêê - Tổ trưởng Xã La Dê 1672449288
2 Bhơ Nướch Thị Bích Hiền  10/09/1983 Phó ban Pháp chế HĐND huyện , Tổ phó Xã Chà Val 968629797
3 Zơ Râm Chiến  15/10/1968 HUV, Chính trị viên Ban CHQS huyện  Xã Chơ Chun 965235777
4 Hiên Dơnh  08/03/1981 Bí thư Đảng ủy Chà Vàl  Xã Chà Vàl 1678808976
5 Zơ Râm Thị Hai  05/06/1977 UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Xã La Dê 1684210191
6 Zơ Râm Huấn  16/06/1979 Chủ tịch UBND xã La Dêê  Xã La Ê 1678810988
7 A Vô Tô Phương  24/01/1971 HUV, PCT UBND huyện Xã Chà Val 1694727171
8 A Viết Sơn  27/10/1975 UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Xã La Ê 985535977
9 Võ Văn Chương  30/10/1963 HUV, Chủ tịch  LĐLĐ huyện  Xã La Dê 983834063
10 Pơ Loong A Đốc  14/05/1979  Chủ tịch UBND xã Chơ Chun          Xã Chơ Chun 965377666

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com