01/10/2018
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Chức vụ hiện nay 
Nơi ứng cử 
Số di động 
1 Doãn Bing 19/07/1979 Chủ tịch UBND xã Cà Dy  Xã Cà Dy  1234331337
2 Nguyễn Văn Bình  20/04/1967  Trưởng phòng Nội Vụ  Thị trấn Thạnh Mỹ 974353058
3 A Viết Thị Bông  20/08/1971 Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Bhing Xã Tà Bhing  1663080149
4 Bhát Châu  10/12/1970 Chủ tịch HND huyện Xã Tà Bhing 1668446030
5 Briu Gươnh  20/12/1964 UVTV, CT UBMTTQVN huyện Xã Tà Bhing 905504170
6 Tơ Ngôl Kía  10/10/1970 Chủ tịch UBND xã Tà Pơơ Xã Tà Pơ 978669413
7 A Lăng Mai  27/12/1966 UVTV, Phó bí thư huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Xã Cà Dy 905123697
8 Criêng Miên  09/08/1982 Trưởng ban Dân tộc  Xã Tà Pơ 1685458407
9 Chờ Rum Nhiên  19/05/1963 Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Nam Giang  Thị trấn Thạnh Mỹ 913433517
10 Zơ Râm Ưới  05/02/1975 Bí thư  Đảng ủy Thị trấn Thạnh Mỹ  Thị trấn Thạnh Mỹ 905901068
11 Doãn Xì  01/06/1959  UVTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ  Xã Cà Dy 982067050

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com