08/04/2019

     Sáng ngày 15/3; Đảng ủy xã Tà bhing tổ chức Lễ ra mắt phát hành cuốn lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng xã Tà Bhing, giai đoạn (1945 – 2010). Tham dự buổi lễ có Đ/c Chờ Rum Nhiên - Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các ban, ngành của huyện và cán bộ lão thành cách mạng xã Tà Bhing và đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Báo cáo tại buổi lễ cho biết: Sau gần 7 năm triển khai thực hiện từ việc sưu tầm tư liệu đến khâu ký kết hợp đồng biên tập, qua 02 lần hội thảo tại xã, được sự thẩm định của Hội đồng khoa học Huyện ủy Nam Giang và nhiều lần chỉnh sửa về địa danh, sự kiện, nhân sự, từ ngữ… đến nay công trình đã hoàn thành. Cuốn lịch sử được in với tổng cộng 248 trang, bố cục cuốn sử gồm 4 chương. Cuốn lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng xã Tà Bhing giai đoạn 1945- 2010 ra đời được xem là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Để góp phần làm nên trang sử vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của xã Tà Bhing trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và tinh thần khắc phục, vượt qua mọi khó khăn thách thức xây dựng và phát triển quê hương xã Tà Bhing anh hùng.

 Với nội dung làm sáng tỏ điều kiện lịch sử, quá trình ra đời của Đảng bộ; sự trưởng thành, phát triển và quá trình hoạt động lãnh đạo Đảng bộ qua các thời kỳ, các giai đoạn lịch sử, trải qua 52 năm kể từ khi được thành lập Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền địa phương; nhân dân trong toàn xã đã vượt qua khó khăn, kiên định với đường lối của Đảng góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của Đảng.

 Thông qua những trang sử vẻ vang đó, để giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tà Bhing, nhất là thế hệ trẻ luôn tự hào về truyền thống cách mạng quê hương thân yêu. Trên cơ sở đó, kế thừa và phát huy tinh thần cách mạng của các thế hệ cha, anh đi trước, đoàn kết nhất trí trong đảng, trong nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách để thực hiện tốt nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

 

Văn Thủy

  • 1

 

 

 
Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.792.272 
Email: hdndnamgiang@gmail.com