01/10/2018
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Chức vụ hiện nay 
Nơi ứng cử 
Số di động 
1
Criêng Miên  09/08/1982 HUV, Trưởng ban Dân tộc Xã Tà Pơ 1685458407
2
Tơ Ngôl Huân  22/10/1978 Phó ban dân tộc HĐND huyện, Chủ tịch UBND xã Đắc tôi Xã Đắc Tôi 1695908775
3
A Viết Thị Bông  20/08/1971 Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Bhing Xã Tà Bhing 1663080149
4
Hiên Nhơm  29/07/1979 Chủ tịch UBND xã Đắc Pring Xã Đắc Pring 1655285718
5
Brao Ngưu  01/01/1979 Chủ tịch  UBND xã La Dêê Xã La Dê 1672449288

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com