01/10/2018
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Chức vụ hiện nay 
Nơi ứng cử 
Số di động 
1 Doãn Xì  01/06/1959  UVTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng ban KTXH Xã Cà Dy 982067050
2 Tăng Tấn Hưng  01/08/1970 Phó ban KTXH Xã Zuôich 978580657
3 Võ Văn Chương  30/10/1963 Chủ tịch  LĐLĐ huyện Xã La Dê 983834063
4 Pơ Loong A Đốc  14/05/1979  Chủ tịch UBND xã Chơ Chun          Xã Chơ Chun 965377666
5 Tơ Ngôl Dứch  15/09/1968 Bí thư Đảng ủy  xã Đắc Pre Xã Đắc Pre 976016989

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com