01/10/2018
  Họ và tên: Chờ Rum Nhiên
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1963
Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính.
Đơn vị công tác: Huyện ủy Nam Giang
Chức vụ hiện nay: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Nam Giang
Đơn vị ứng cử:Thị trấn Thạnh Mỹ
Số điện thoại: 0913433517
Email:Chorumnhien@gmail.com
  Họ và tên: Zơ Râm Thị Hai
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1977 
Trình độ lý luận chính trị :Cao cấp.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Nam Giang
Đơn vị ứng cử: Xã La Dê
Số điện thoại: 01684210191
Email: hdndnamgiang@gmail.com.
  Họ và tên: A Vô Tô Phương
Ngày tháng năm sinh: 24/01/1971
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nam Giang
Đơn vị ứng cử: Xã Chà Vàl
Số điện thoại: 01694727171
Email:avtphuong71@gmail.com

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com